ZELENA KOHEZIJA

Trajanje projekta

Oktober 2020 – september 2021

Partnerji

RTV Slovenija

Podprt s strani/programa

Evropska komisija

Področje

Informiranje, participacija

Logotip projekta

logotip projekta zelena kohezija

Opis programa

Ozaveščanje širše javnosti in vseh deležnikov o pomenu Evropske kohezijske politike za zaščito okolja in zeleno rast okolja vseh regij EU, s poudarkom na kohezijski regiji Zahodna Slovenija, ter vlogi, ki jo morajo imeti deležniki pri izvajanju in oblikovanju prioritet po obdobju 2020, podrobneje na področju Okolju prijaznejša, brezogljična Evropa 2021-2027.