ZA STANOVANJSKE ZADRUGE

Trajanje projekta

19. oktober 2020 – 18. oktober 2022

Partnerji

IPoP – Inštitut za politike prostora, IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora, Avanta Largo – Zavod za družbeno komuniciranje, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Fred Carlo Anderson

Podprt s strani/programa

Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021 (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške)

Področje

Participacija, prostor

Logotip projekta

Opis programa

Razvoj stanovanjskih zadrug, ki temeljijo na dostopni, trajnostni, varni in skupnostno načrtovani stanovanjski preskrbi.

Projekt prispeva k razvoju modela stanovanjske zadruge za Slovenijo, ki bo služil kot strokovno izhodišče za zagovorništvo. Prizadeva si za mreženje nevladnega sektorja z ozaveščanjem in obenem aktiviranjem ciljnih skupin preko terenskih, medijskih in spletnih aktivnosti.