Vključevanje in aktivna participacija manjšinskih in migrantskih skupnosti v Sloveniji: Zbornik prispevkov

Tip gradiva

Zbornik

Jezik

Slovenščina, Angleščina

Leto izdelave

2016

Opis

V zborniku prispevkov s posveta »Vključevanje in aktivna participacija manjšinskih in migrantskih skupnosti v Sloveniji«, ki je potekal v okviru projekta »Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v slovenski Istri«, so govorke in govorec z različnih zornih kotov skušali predstaviti, s katerimi težavami se različne skupnosti soočajo pri integraciji v slovensko družbo in ponuditi možne rešitve, ki bi ustvarile take družbene razmere, ki bi spodbujale k spoštovanju njihovih temeljnih pravic v vseh družbenih sferah, k višjemu nivoju večkulturnega razumevanja in posledično k trajnostnemu družbenemu razvoju.

Zbornik: Prenos >> (.pdf)