VEČKULTURNI POMNIKI SLOVENSKE ISTRE / TESTIMONIANZE MULTICULTURALI DELL’ISTRIASLOVENA / MULTIKULTURNI SPOMENICI SLOVENSKE ISTRE / MULTICULTURAL MONUMENTS OF SLOVENE ISTRIA

Tip gradiva

Publikacija

Jezik

Slovenščina, Italijanščina, Hrvaščina, Angleščina

Leto izdelave

2017

Opis

V publikaciji se sprehodimo skozi nekatere večkulturne točke in točke medkulturnega stika v slovenski Istri. Te delujejo kot prostorski pomniki večkulturnosti in sožitja prebivalcev slovenske Istre ter nas opozarjajo na preplet kultur v preteklosti in sedanjosti, ki je površnemu pogledu prikrit.