Ustvarjalno ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem – BalanCed

Trajanje projekta

1. junij 2022 – 31. maj 2024

Projektni partnerji

Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož – vodilni partner, Zavod Cona b.p., Zavod Nomed, Culture Break Borders (Norveška)

Podprt s strani/programa

Projekt »Ustvarjalno ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem – BalanCed« sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 499.903,96 EUR. Namen projekta je krepitev človeških virov na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Področje

Ustvarjalnost, izobraževanje, informiranje

Opis programa

Projekt v lokalno okolje vnaša inovativno in celostno storitev podpore zaposlenim, ki s pomočjo umetnosti krepi in bogati človeške vire v oziru usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja. Cilji projekta so vzpostaviti kreativni center, oblikovati mrežo organizacij v lokalni skupnosti, razviti program za krepitev veščin v delovnih organizacijah in usposabljanje mentorjev za njegovo izvajanje, izvajati programe, ki podpirajo veščine usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ter oceniti njihove učinke o zmanjševanju konfliktov v poklicnem življenju.