Usklajeno ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem – BalanCed

Trajanje projekta

1. junij 2022 – 31. maj 2024

Projektni partnerji

Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož – vodilni partner, Zavod Cona b.p., Zavod Nomed, Culture Break Borders (Norveška)

Podprt s strani/programa

Projekt Usklajeno ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem – BalanCed sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 500.000 €. Namen projekta je krepitev človeških virov na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Področje

Ustvarjalnost, izobraževanje, informiranje

Opis programa

Projekt v lokalno okolje vnaša inovativno in celostno storitev podpore zaposlenim, ki s pomočjo umetnosti krepi in bogati človeške vire v oziru usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja. Cilji projekta so vzpostaviti kreativni center, oblikovati mrežo organizacij v lokalni skupnosti, razviti program za krepitev veščin v delovnih organizacijah in usposabljanje mentorjev za njegovo izvajanje, izvajati programe, ki podpirajo veščine usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ter oceniti njihove učinke o zmanjševanju konfliktov v poklicnem življenju.