SPREMENI TOK

Trajanje projekta

1. 4. 2022 – 15. 11. 2022

Podprt s strani/programa

Projekt podprt s strani projekta »Climate of change«, ki ga sofinancira Evropska komisija in Ministrstvo za zunanje zadeve, izvaja pa Sloga.

Področje

Informiranje, prostor, ustvarjalnost

Logotipi

Opis programa

Projekt ozavešča mlade o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju na inovativen in izkustven način. Preko sodelovanja na delavnicah mladi spoznavajo problematiko vpliva človeškega delovanja na podvodni morski ekosistem, specifično problem zvoka ter postopke pridobivanja biomaterialov iz gostinskih in drugih odpadkov ter njihovo uporabno vrednost. Pri vseh aktivnostih bo prvedstavljena kampanja in peticija Climate of Change.