Podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za ženske v BiH

Partnerji

Zavičajni muzej Travnik, Centar za edukaciju mladih Travnik, Udruženje za promociju i razvoj kreativnog izražavanja »Kreativni svijet!« Travnik, Udruženje žena »Viktorija 99« Jajce, Asocijacija mladih Vinac Jajce, JU Agencija za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, Uduženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini.

Podprt s strani/programa

Ministrstvo RS za zunanje zadeve, program mednarodnega razvojnega sodelovanja

Področje

Podjetnost, Vključevanje

Opis programa

Reševanje problema ekonomske neenakosti žensk prek podpiranja socialnega podjetništva v kulturnem turizmu v Srednjobosanskem kantonu (BiH), s ciljem dvigniti enakopravnost spolov v regiji prek usposabljanja (izobraževalni program socialnega podjetništva za ženske na področju ohranjanja kulturne dediščine in turizma) in podpornega okolja za povečanje prihodkov žensk v turizmu (ženski inkubator, mreža za spodbujanje podjetništva, medijska kampanja).