MREŽA NVO – VID

Partnerji

Inštitut InePA (vodilna organizacija), PiNA, Lugos, Studio 12

Podprt s strani/programa

Operativni program razvoja človeških virov; razvojne prioritete »Institucionalna in administrativna usposobljenost«; prednostne usmeritve »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.

Področje

Ustvarjalnost, Participacija

Opis programa

Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo za digitalno enakost, zasebnost v svetovnem spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado in demokratično e‑participacijo.