INTER-KUL-TUR-ISTRA

Partnerji

Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti Italijanska Unija, Kulturno društvo Albancev slovenske Istre Iliria, Kulturno umetniško in športno društvo BEHAR, Hrvatsko Kulturno‑umetniško, prosvetno in športno društvo Istra Piran, Makedonsko kulturno društvo »Kočo Racin« Obala

Podprt s strani/programa

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si) in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Področje

Ustvarjalnost, Vključevanje

Opis programa

Razvoj usposabljanja s področja ohranitve in ovrednotenja večetnične kulturne dediščine prek vključujočega kulturnega in kreativnega turizma za večjo zaposljivost in vključenost pripadnic/-kov ciljnih skupin v slovensko družbo.