Greentrepreneurship

Partnerji

Pravni center za varstvo človekovih pravic, Piran; Akademsko kulturno-umetniško društvo KOLO; Hrvatsko kulturno-umetniško, prosvetno in športno društvo »Istra« Piran; Kulturno društvo Albancev slovenske Istre; Univerza v Stavangerju, Norveška

Podprt s strani/programa

EGP in Norveški mehanizem

Področje

Podjetnost, Prostor

Opis programa

Razvoj zmogljivosti mladinskih NVO na področju zelenega podjetništva in zaposljivosti mladih. V okviru projekta mladinski delavci razvijejo in implementirajo izobraževalni modul na področju zelenega podjetništva. V partnerskih državah se oblikujejo skupine brezposelnih mladih, ki pod mentorstvom mladinskih delavcev pridobivajo potrebna znanja in spretnosti za načrtovanje zelenih poslovnih idej.