GLAS MLADIH

Partnerji

Občina Trst, Loesje International, Pink Sweater Production

Podprt s strani/programa

Mladi v akciji – podakcija 1.3.; Evropska fundacija za mlade – Akcija D; Ameriška ambasada; Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport; Banka Koper; Luka Koper, Sklad živeti s pristaniščem

Področje

Participacija, Izobraževanje

Opis programa

Glas mladih naslavlja tematiko participacije in zaupanja v politične institucije, z namenom spodbujanja participacije mladih. V sklopu projekta sta nastala učni pripomoček in didaktični film za naslavljanje pomena aktivne participacije v srednjih šolah. PiNA je za projekt prejela državno priznanje v mladinskem sektorju za leto 2013 in nacionalno nagrado Karla Velikega.