EU SI TI

Partnerji

/

Podprt s strani/programa

Javno naročilo Pravice evropskih državljanov s poudarkom na volilni pravici mladih III

Področje

Izobraževanje, participacija

Opis programa

EU SI TI mladim z delavnicami, tekmovanjem, okroglimi mizami, konferencami, natečajem in radijskimi oddajami približa delovanje institucij EU in jih spodbuja k sodelovanju v procesih demokratičnega odločanja.