DIGGING DEEP

Partnerji

CESIE (vodilna organizacija), KONGO Beijing, IYEC Akra

Podprt s strani/programa

Mladi v akciji – 3.2, Mladi v svetu, EACEA

Področje

Participacija, Prostor

Opis programa

Projekt Digging Deep prinaša mladim znanje s področja trajnostne pridelave hrane v urbanih območjih in spodbuja sonaraven razvoj, aktivno državljanstvo ter družbeno vključevanje mladih. V okviru projekta se je v vsaki državi oblikoval lokalni vrtnarski klub. Slovenska ekipa je tako pod okriljem PiNE na Serminu pri Kopru vzpostavila urbani vrt, katerega namen je bil oživiti trenutno zaprto gradbišče in ga spremeniti v skupnostni vrt. Cilj projekta je med drugim posaditi čim večje število avtohtonih, domačih sort.