CIVIC-EU: YOUNG CIVIC MONITORS FOR THE FUTURE

Trajanje projekta

Januar 2023 – December 2024

Partnerji

AMAPOLA (vodilni partner), ASOCIATIA CENTRUL ROMAN DE POLITICI EUROPENE (CRPE), SABIEDRIBA PAR ATKLATIBU DELNA (DELNA), 4C-COOPERATE-COMMUNICATE-CREATE-CHANGE (4C)

Podprt s strani/programa

Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA) v okviru programa Erasmus+ (European Youth Together)

Področje

Mladina, informiranje, participacija

Opis programa

Državljanska udeležba mladih v Italiji, Romuniji, Sloveniji, Grčiji in Latviji je pod povprečjem EU. Raziskave kažejo na negativen trend samozaznave vpliva mladih na oblikovanje in izvajanje javnih politik in pomanjkanje dialoga z odločevalci.
Občutek zapostavljenosti in rastoča politična apatija ter nezainteresiranost in nezaupanje v EU in njene institucije lahko utrejo pot populističnim gibanjem in zavrnitvi evropskih vrednot. Projekt poskuša odpraviti to grožnjo in povečati državljansko udeležbo mladih z zagotavljanjem možnosti usposabljanja
mladinskih delavcev in mladih, razvojem dejavnosti za krepitev zmogljivosti mladih in mladinskih struktur in spodbujanjem aktivne udeležbe mladih preko državljanskih pobud.