BiHUB II

Trajanje projekta

1. april 2023 – 15. oktober 2025

Projektni partnerji

Kulturno izobraževano društvo PiNA (vodilni), Centar za edukaciju mladih Travnik (BiH), Centar za obrazovanje i druženje Jajce (BiH), Linnovate Business Park (BiH)

Podprt s strani/programa

Program mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije (Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS)

Področje

Participacija, izobraževanje, vključevanje

Povezava

Logotip:

Opis programa

Žensko podjetništvo predstavlja možnost izboljšanja položaja žensk in korak k enakopravni udeležbi ne zgolj na trgu dela, ampak tudi v javnem in političnem življenju. BiHUB2 gradi na odličnih rezultatih predhodnega projekta (BiHUB) in ima za cilj opolnomočiti ženske preko spodbujanja ženskega zelenega in trajnostnega podjetništva ter zagotavljanja njihovega vključevanja v procese odločanja.

Projekt bo okrepil delo inkubatorjev v Livnu, Travniku in Jajcu. Opolnomočil bo več kot 400 žensk preko programa usposabljanja, podpore poslovnih idej oz. start-upov, tekmovanja v podjetniških idejah za mlade – bodoče podjetnice, BiHUB kampa za podjetnice, gradnje in podpore ženskih podjetniških mrež ter izvajanjem posvetov in drugih zagovorniških akcij. Ženske bodo okrepljene za izvajanje zelenega in trajnostnega podjetništva, kar predstavlja pomemben prispevek k varovanju okolja, zelemu prehodu in trajnostnemu podjetništvu ter razvoju v Bosni in Hercegovini.