AGRIGO4CITIES

Partnerji

ZRC SAZU (vodilna organizacija), Municipal District Prague 9, European Development Agency, Municipality of Velenje, Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd., Vaslui Municipality, ENVICORP Slovakia, Association of South-Western Municipalities, Ifuplan – Institute for Environmental Planning and Spatial Development, Municipality of Ulcinj

Podprt s strani/programa

Interreg Podonavje, Evropski sklad za regionalni razvoj, Instrument za predpristopno pomoč II

Področje

Participacija, Prostor

Opis programa

Posvečanje participativnemu mestnemu in predmestnemu vrtičkarstvu kot učinkoviti metodi za izboljšanje javnih institucionalnih zmogljivosti, predvsem pri odpravljanju družbeno-ekonomske izključenosti ranljivih skupin in pri spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja v Podonavju.