More

Kulturno izobraževalno društvo PiNA je partner projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., katerega namen je ozaveščati javnost o pomenu in vlogi mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju. Hkrati ozavešča o ciljih trajnostnega razvoja, opozarja na njihovo uresničevanje in vlogo države ter posameznika pri tem.