Projekti v izvajanju

Središče za medkulturni dialog Koper

Izgradnja spodbudnega okolja za vključevanje migrantov v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje, pomoč pri vključevanju tujcev – prosilcev za mednarodno zaščito, oseb, ki so to že pridobile in državljanov tretjih držav, v lokalno okolje, aktiviranje in povezovanje lokalnega prebivalstva, ki je pripravljeno sodelovati pri ustvarjanju okolja odprtega za vključevanje tujcev in osveščanje lokalnega prebivalstva o vključevanju kot dvosmernem procesu.

More <span>Središče za medkulturni dialog Koper</span>

FUTURE LABS

FUTURE LABS – Digitalna orodja in metode v mladinskem delu. TRAJANJE PROJEKTA: 01/09/2017 – 31/08/2019 PROJEKTNI PARTNERJI: Humak Univerza uporabnih znanosti (Finska), Ha Moment (Portugalska), Društvo Agrado (Italija), Kulturno izobraževalno društvo PiNA (Slovenija), Mladinski center Hyvärilä (Finska), ANEV (Češka), YouthWatch (Slovaška), Team MAIS (Portugalska) PROJEKT PODPRT S STRANI/PROGRAMA: Erasmus+, KU2

More FUTURE LABS

Aktiviraj (v)se!

Krepitev kakovostnega razvoja prostovoljnega dela in njegove prepoznavnost v Obalno-kraški regiji.

More <span>Aktiviraj (v)se!</span>

Podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za ženske v BiH

Podpiranje socialnega podjetništva v kulturnem turizmu v Srednjebosanskem kantonu (BiH) za ženske, s ciljem dvigniti enakopravnost spolov v regiji.

More <span>Podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za ženske v BiH</span>

FHOFIJ – Facing homophobia for an inclusive job

Učenje in uporaba metode gledališča zatiranih, metode kreativnega pisanja Loesje in multimedije, za boljšo vključenost LGBT, s poudarkom na področju dela in zaposlovanja.

More <span>FHOFIJ – Facing homophobia for an inclusive job</span>

AgriGo4Cities: Urbano vrtičkarstvo za spreminjanje mest

Posvečanje participativnemu mestnemu in predmestnemu vrtičkarstvu kot učinkoviti metodi za izboljšanje javnih institucionalnih zmogljivosti, predvsem pri odpravljanju družbeno-ekonomske izključenosti ranljivih skupin in pri spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja v Podonavju.

More <span>AgriGo4Cities: Urbano vrtičkarstvo za spreminjanje mest</span>

Creative Climate Leadership

Nov program za umetnice/-ke in kulturne delavke/-ce za raziskovanje kulturne razsežnosti podnebnih sprememb ter vplivno, ustvarjalno in trajnostno ukrepanje.

More <span>Creative Climate Leadership</span>

LE.MO.N. Mreža učne mobilnosti

Mreža partnerjev EU je namenjena izboljšanju kakovosti, vpliva in prepoznavnosti mednarodnih projektov na področju mladih in izobraževanja.

More <span>LE.MO.N. Mreža učne mobilnosti</span>