Projekti v izvajanju

Aktiviraj (v)se!

Krepitev kakovostnega razvoja prostovoljnega dela in njegove prepoznavnost v Obalno-kraški regiji.

More <span>Aktiviraj (v)se!</span>

Podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za ženske v BiH

Podpiranje socialnega podjetništva v kulturnem turizmu v Srednjebosanskem kantonu (BiH) za ženske, s ciljem dvigniti enakopravnost spolov v regiji.

More <span>Podporno okolje za socialno podjetništvo in turizem za ženske v BiH</span>

FHOFIJ – Facing homophobia for an inclusive job

Učenje in uporaba metode gledališča zatiranih, metode kreativnega pisanja Loesje in multimedije, za boljšo vključenost LGBT, s poudarkom na področju dela in zaposlovanja.

More <span>FHOFIJ – Facing homophobia for an inclusive job</span>

AgriGo4Cities: Urbano vrtičkarstvo za spreminjanje mest

Posvečanje participativnemu mestnemu in predmestnemu vrtičkarstvu kot učinkoviti metodi za izboljšanje javnih institucionalnih zmogljivosti, predvsem pri odpravljanju družbeno-ekonomske izključenosti ranljivih skupin in pri spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja v Podonavju.

More <span>AgriGo4Cities: Urbano vrtičkarstvo za spreminjanje mest</span>

Creative Climate Leadership

Nov program za umetnice/-ke in kulturne delavke/-ce za raziskovanje kulturne razsežnosti podnebnih sprememb ter vplivno, ustvarjalno in trajnostno ukrepanje.

More <span>Creative Climate Leadership</span>

LE.MO.N. Mreža učne mobilnosti

Mreža partnerjev EU je namenjena izboljšanju kakovosti, vpliva in prepoznavnosti mednarodnih projektov na področju mladih in izobraževanja.

More <span>LE.MO.N. Mreža učne mobilnosti</span>

Učni zemljevid

Cilj projekta je ustvariti ter razviti spletno orodje in metodo, namenjeno identificiranju, spremljanju, vrednotenju in priznavanju spretnosti in znanj, pridobljenih v okviru izobraževanja odraslih.

More <span>Učni zemljevid</span>

D’BASKET

D’BASKET – BAsic SKills, Entrepreneurship, Treasures of Diversity spodbuja razvoj podjetniških, medosebnih in medkulturnih kompetenc in veščin ter medijske pismenosti učencev osnovnih šol.

More <span>D’BASKET</span>