Izvedeni projekti

Mladi v akciji za doseganje ciljev trajnostnega razvoja – YiA4SDGs

Razvoj praktičnih rešitev in aktivnosti, usmerjenih v reševanje družbenih izzivov, v skladu s 17 cilji trajnostnega razvoja.

More <span>Mladi v akciji za doseganje ciljev trajnostnega razvoja – YiA4SDGs</span>

VŽGANO V SPOMINIH

Z ozaveščenostjo predvsem mladih želi projekt opomniti na odnose med vojnimi uničenji in lokalnimi identitetami ter preseči nacionalne in medkulturne konflikte, kolektivno krivdo in nestrpnosti.

More <span>VŽGANO V SPOMINIH</span>

VSI SMO MIGRANTI

Projekt VSI SMO MIGRANTI je odgovor na izzive migracij, večkulturnost naše družbe in neustrezno retoriko v zvezi s priseljenci, zaradi česar si prizadeva za dvig ozaveščenosti o doprinosu migrantk in migrantov naši družbi.

More <span>VSI SMO MIGRANTI</span>

Equality for Change – Enakost spolov preko globalne krepitve zmogljivosti

Projekt se ukvarja s področjem enakosti spolov, s poudarkom na preseganju stereotipnih vlog in opolnomočenju žensk na področju uporabe multimedijskih orodij.

More <span>Equality for Change – Enakost spolov preko globalne krepitve zmogljivosti</span>

Dan zdrave Istre

Z organizacijo dogodka si prizadevamo k večjemu zdravju v skupnosti, razvoju lokalnega gospodarstva ter trajnostno naravnanemu razvoju s spodbujanjem pridelave, prodaje in uživanja kakovostne, lokalno pridelane hrane.

More <span>Dan zdrave Istre</span>

E3 – Izobraževanje o podjetništvu za zaposlovanje mladih

E3 želi prispevati k boju proti brezposelnosti mladih, tako da jih opremi s praktičnimi orodji za socialno podjetništvo za mlade.

More <span>E3 – Izobraževanje o podjetništvu za zaposlovanje mladih</span>

Women of the Resistance (Ženske upora)

Zakaj se je toliko žensk priključilo uporu, kaj danes pomeni biti »upornica«, katere so glavne vrednote, ki so jih ženske upora pustile mlajšim generacijam?

More <span>Women of the Resistance (Ženske upora)</span>

PLANting CitiEs – PLACE (Mesta sajenja)

Projekt se ukvarja s področjem trajnostnega družbenega razvoja, s poudarkom na skupnostni uporabi ustvarjalnega in prilagodljivega učnega okolja: urbanih vrtov.

More <span>PLANting CitiEs – PLACE (Mesta sajenja)</span>