Izvedeni projekti

Mladi v akciji za doseganje ciljev trajnostnega razvoja – YiA4SDGs

Razvoj praktičnih rešitev in aktivnosti, usmerjenih v reševanje družbenih izzivov, v skladu s 17 cilji trajnostnega razvoja.

More <span>Mladi v akciji za doseganje ciljev trajnostnega razvoja – YiA4SDGs</span>

VŽGANO V SPOMINIH

Z ozaveščenostjo predvsem mladih želi projekt opomniti na odnose med vojnimi uničenji in lokalnimi identitetami ter preseči nacionalne in medkulturne konflikte, kolektivno krivdo in nestrpnosti.

More <span>VŽGANO V SPOMINIH</span>

Mreža participativnih demokratičnih šol

Projekt spodbuja participativnost in aktivno državljanstvo, njegov cilj pa je vzpostaviti Mrežo participativnih demokratičnih šol in referenčno lestvico participativnosti šol.

More <span>Mreža participativnih demokratičnih šol</span>

VSI SMO MIGRANTI

Projekt VSI SMO MIGRANTI je odgovor na izzive migracij, večkulturnost naše družbe in neustrezno retoriko v zvezi s priseljenci, zaradi česar si prizadeva za dvig ozaveščenosti o doprinosu migrantk in migrantov naši družbi.

More <span>VSI SMO MIGRANTI</span>

Equality for Change – Enakost spolov preko globalne krepitve zmogljivosti

Projekt se ukvarja s področjem enakosti spolov, s poudarkom na preseganju stereotipnih vlog in opolnomočenju žensk na področju uporabe multimedijskih orodij.

More <span>Equality for Change – Enakost spolov preko globalne krepitve zmogljivosti</span>

Dan zdrave Istre

Z organizacijo dogodka si prizadevamo k večjemu zdravju v skupnosti, razvoju lokalnega gospodarstva ter trajnostno naravnanemu razvoju s spodbujanjem pridelave, prodaje in uživanja kakovostne, lokalno pridelane hrane.

More <span>Dan zdrave Istre</span>

Evropski HUB model za družbeno odgovorne mlade podjetnice/-ke

Z oblikovanjem evropskega HUB modela želimo prispevati k boju proti brezposelnosti mladih in spodbuditi mlade k vključevanju v socialno podjetništvo za mlade.

More <span>Evropski HUB model za družbeno odgovorne mlade podjetnice/-ke</span>

E3 – Izobraževanje o podjetništvu za zaposlovanje mladih

E3 želi prispevati k boju proti brezposelnosti mladih, tako da jih opremi s praktičnimi orodji za socialno podjetništvo za mlade.

More <span>E3 – Izobraževanje o podjetništvu za zaposlovanje mladih</span>